سرویس اختصاصی

بالاترین کیفیت ، بدون قطعی ، سرور اختصاصی

سرویس پلن ۱ اختصاصی - ۵۰ کاربر همزمان - IRbbDS50

1,200,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

تعداد کاربران همزمان 50 کاربر

ظرفیت هارد دیسک 80 گیگ

پنل مدیریت دارد

سیستم مانیتورینگ

سرویس پلن 2 اختصاصی - ۱۰۰ کاربر همزمان - IRbbDS100

1,850,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

تعداد کاربران همزمان 100 کاربر

ظرفیت هارد دیسک 100 گیگ

پنل مدیریت دارد

سیستم مانیتورینگ

سرویس پلن 3 اختصاصی - ۱۵۰ کاربر همزمان - IRbbDS150

2,600,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

تعداد کاربران همزمان 150 کاربر

ظرفیت هارد دیسک 120 گیگ

پنل مدیریت دارد

سیستم مانیتورینگ

سرویس پلن 4 اختصاصی - ۲۰۰ کاربر همزمان - IRbbDS200

3,750,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

تعداد کاربران همزمان 200 کاربر

ظرفیت هارد دیسک 140 گیگ

پنل مدیریت دارد

سیستم مانیتورینگ

سرویس پلن 5 اختصاصی - ۳۰۰ کاربر همزمان - IRbbDS300

4,700,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

تعداد کاربران همزمان 300 کاربر

ظرفیت هارد دیسک 200 گیگ

پنل مدیریت دارد

سیستم مانیتورینگ