سرویس اختصاصی

بالاترین کیفیت ، بدون قطعی ، سرور اختصاصی

سرویس پلن ۱ اختصاصی - ۱۰۰ کاربر همزمان IRacDS100

1,750,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

تعداد کاربران همزمان 100 کاربر

ظرفیت هارد دیسک 80 گیگ

پنل مدیریت دارد

سیستم مانیتورینگ

سرویس پلن ۲ اختصاصی - ۱۵۰ کاربر همزمان - IRacDS150

2,400,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

تعداد کاربران همزمان 150 کاربر

ظرفیت هارد دیسک 110 گیگ

پنل مدیریت دارد

سیستم مانیتورینگ

سرویس پلن ۳ اختصاصی - ۲۰۰ کاربر همزمان - IRacDS200

3,250,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

تعداد کاربران همزمان 200 کاربر

ظرفیت هارد دیسک 150 گیگ

پنل مدیریت دارد

سیستم مانیتورینگ

سرویس پلن ۴ اختصاصی - ۳۰۰ کاربر همزمان - IRacDS300

4,400,000 تومان
ماهانه


تعداد و ساعت برگزاری کلاس نامحدود

تعداد کاربران همزمان 300 کاربر

ظرفیت هارد دیسک 200 گیگ

پنل مدیریت دارد

سیستم مانیتورینگ